Sierpień 2012

Rozpoczęcie organizacji imprez masowych